Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου 2017

Φόρτωση Εκδηλώσεις
Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Όπως κάθε χρόνο στις εθνικές εορτές, έτσι και φέτος, την 28η Οκτωβρίου, ο Σύλλογος θα συμμετέχει στην παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη, δίνοντας δυναμικό παρόν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων μπορείτε να το δείτε στο δελτίο τύπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΔΩ.

Αυτός ο ιστότοπος αποθηκεύει ορισμένα δεδομένα χρήσης. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την παροχή μιας πιο εξατομικευμένης εμπειρίας και για την παρακολούθηση της τοποθεσίας σας γύρω από τον ιστότοπό μας, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Αν αποφασίσετε να αποχωρήσετε από οποιαδήποτε μελλοντική παρακολούθηση, ένα cookie θα έχει ρυθμιστεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να θυμάστε αυτή την επιλογή για ένα έτος.
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year.
Μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου εδώ.
Συμφωνώ - I Agree, Διαφωνώ - Deny
1585