Καντάδα και χορευτική εμφάνιση στην 8η Παγκρήτια Έκθεση «ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση – Τοπικές Γεύσεις Ελλάδας»

Φόρτωση Εκδηλώσεις
Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Το Σάββατο, 4 Νοεμβρίου, στις 15.30 θα πραγματοποιηθεί καντάδα από την Αψίδα του Γαλερίου (Καμάρα) προς το περίπτερο 12 της Δ.Ε.Θ., ενόψει της 8ης Παγκρήτιας Έκθεσης «ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση – Τοπικές Γεύσεις Ελλάδας». Μετά το πέρας της καντάδας, θα ακολουθήσει χορευτική εμφάνιση του συλλόγου στον χώρο της έκθεσης (Περίπτερο 12 της Δ.Ε.Θ.), στις 16:30.

Γενικές πληροφορίες για την Έκθεση, όπως και τις ώρες λειτουργίας μπορείτε, μπορείτε να δείτε στην επίσημη ιστοσελίδα www.pagritiaekthesi.gr

Αυτός ο ιστότοπος αποθηκεύει ορισμένα δεδομένα χρήσης. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την παροχή μιας πιο εξατομικευμένης εμπειρίας και για την παρακολούθηση της τοποθεσίας σας γύρω από τον ιστότοπό μας, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Αν αποφασίσετε να αποχωρήσετε από οποιαδήποτε μελλοντική παρακολούθηση, ένα cookie θα έχει ρυθμιστεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να θυμάστε αυτή την επιλογή για ένα έτος.
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year.
Μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου εδώ.
Συμφωνώ - I Agree, Διαφωνώ - Deny
1595