4ο Διεθνές Φεστιβάλ – Joining people creating culture

Φόρτωση Εκδηλώσεις
Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Ο Σύλλογος μας συμμετέχει στο 4ο Διεθνές Φεστιβάλ – Joining people creating culture που διοργανώνει ο Χορευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης “Η Ήπειρος” σε συνεργασία με το Σωματείο Νέα Ελπίδα Θεσσαλονίκης.

Σας περιμένουμε όλους Δευτέρα 23 Οκτωβρίου και ώρα 20:00 στην αίθουσα τελετών ΑΠΘ να ενώσουμε τους ανθρώπους και να δημιουργήσουμε πολιτισμό.

Τα έσοδα θα διατεθούν υπέρ του Αθλητικού Συλλόγου ΑΜΕΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ.

Τιμή εισιτηρίου: 5 ευρώ

Συμμετέχουν:

  1. Σύλλογος ΑΜΕΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
  2. ΧΟΣΘ ΗΠΕΙΡΟΣ
  3. Χορευτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης (ΧΟΘ)
  4. ΛΑΧΟΕ ΚΟΥΚΛΟΥΤΖΑΣ (Πόντος)
  5. ΙΔΑΙΑ ΓΗ (Κρήτη)
  6. Jeta (Αλβανία)
  7. Χαμασκαΐν (Αρμενία)
Αυτός ο ιστότοπος αποθηκεύει ορισμένα δεδομένα χρήσης. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την παροχή μιας πιο εξατομικευμένης εμπειρίας και για την παρακολούθηση της τοποθεσίας σας γύρω από τον ιστότοπό μας, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Αν αποφασίσετε να αποχωρήσετε από οποιαδήποτε μελλοντική παρακολούθηση, ένα cookie θα έχει ρυθμιστεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να θυμάστε αυτή την επιλογή για ένα έτος.
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year.
Μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου εδώ.
Συμφωνώ - I Agree, Διαφωνώ - Deny
1609