Γιορτή Τρύγου 2017 στην Αγία Τριάδα

Φόρτωση Εκδηλώσεις
Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Συμμετοχή της Ιδαίας στις πολυήμερες εορταστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου Προσφύγων Ανατολικής Θράκης Αγίας Τριάδας την Κυριακή 6 του Αυγούστου. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση τον πρόεδρο τους κ. Άγγελο Σιδηρόπουλο και το μέλος του Δ.Σ. μας κ. Καμέκη Απόστολο για την μεσολάβηση. Ελάτε να περάσουμε όμορφα στις εκδηλώσεις του συλλόγου τους.

Αυτός ο ιστότοπος αποθηκεύει ορισμένα δεδομένα χρήσης. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την παροχή μιας πιο εξατομικευμένης εμπειρίας και για την παρακολούθηση της τοποθεσίας σας γύρω από τον ιστότοπό μας, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Αν αποφασίσετε να αποχωρήσετε από οποιαδήποτε μελλοντική παρακολούθηση, ένα cookie θα έχει ρυθμιστεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να θυμάστε αυτή την επιλογή για ένα έτος.
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year.
Μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου εδώ.
Συμφωνώ - I Agree, Διαφωνώ - Deny
1867